Type to search

க�டிய�ரிமை பாடங�களை டச�ச� பள�ளிகளில� கட�டாயமாக�க�கிறத� அரச�

EUROPE Netherlands WORLD

க�டிய�ரிமை பாடங�களை டச�ச� பள�ளிகளில� கட�டாயமாக�க�கிறத� அரச�

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அனைதà¯�தà¯� டசà¯�சà¯� à®®à¯�தனà¯�மை- மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� உயரà¯�நிலைபà¯�பளà¯�ளிகளà¯�à®®à¯� “ஜனநாயக அரசியலமைபà¯�பினà¯� அடிபà¯�படையான மதிபà¯�பà¯�களà¯�” மீதà¯� கவனமà¯� செலà¯�தà¯�தà¯�வதறà¯�காக “கà¯�டியà¯�ரிமை” பாடஙà¯�களà¯� கடà¯�டாயமாகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ளன. இதà¯� à®®à¯�தனà¯�மை மறà¯�à®±à¯�à®®à¯� இரணà¯�டாமà¯� நிலை கலà¯�விகà¯�கான அமைசà¯�சரà¯� Arie Slob இனாலà¯� à®®à¯�னà¯�வைகà¯�கபà¯�படà¯�டà¯�ளà¯�ள  பà¯�திய சடà¯�டமியறà¯�à®±à¯�à®®à¯� திடà¯�டதà¯�திலà¯� உளà¯�ளதà¯�.government obliges dutch schools citizenship lessons

“எலà¯�லாவறà¯�றிறà¯�கà¯�à®®à¯� மேலாக, கà¯�ழநà¯�தைகளà¯� à®’à®°à¯� ‘ஜனநாயக மரபணà¯�வாலà¯�’ பிறகà¯�கவிலà¯�லை,” எனà¯�à®±à¯� அமைசà¯�சரà¯� தனதà¯� சடà¯�டபà¯�பூரà¯�வ திடà¯�டதà¯�தை விளகà¯�கினாரà¯�. “ஆகையாலà¯�, எஙà¯�களà¯� கà¯�ழநà¯�தைகளà¯� தஙà¯�களà¯� உரிமைகளை அறிநà¯�தà¯� மறà¯�றவரà¯�களினà¯� உரிமைகளை மதிபà¯�பதறà¯�கà¯� உதவி பà¯�ரிவதà¯� பளà¯�ளிகளினà¯� à®’à®°à¯� à®®à¯�கà¯�கியமான பணியாகà¯�à®®à¯�.” பà¯�திய சடà¯�டமà¯� தனியாரà¯� பளà¯�ளிகளà¯� உடà¯�பட அனைதà¯�தà¯� பளà¯�ளிகளà¯�கà¯�கà¯�à®®à¯� பொரà¯�நà¯�தà¯�à®®à¯�. பளà¯�ளிகளà¯� போதà¯�மான கà¯�டியà¯�ரிமை கலà¯�வியை வழஙà¯�காவிடà¯�டாலà¯�, கலà¯�வி ஆயà¯�வாளரà¯� தலையிட à®®à¯�டியà¯�à®®à¯�.

கடநà¯�த பதà¯�தாணà¯�டà¯�களாக கà¯�டியà¯�ரிமைகளிலà¯� தனிதà¯�தà¯�வமான படிபà¯�பினைகளை வழஙà¯�கà¯�வதறà¯�கà¯� பளà¯�ளிகளà¯� கடà¯�டாயபà¯�படà¯�தà¯�தபà¯�படà¯�டிரà¯�கà¯�கினà¯�றன. ஆனாலà¯� அவை எவà¯�வளவிறà¯�கà¯� கடைபிடிகà¯�கபà¯�படà¯�டதà¯� எனà¯�பதà¯� சநà¯�தேகமே. அமைசà¯�சரை பொறà¯�தà¯�தவரையிலà¯�, “அரசாஙà¯�கமானதà¯� கà¯�டியà¯�ரிமை பறà¯�றிய தெளிவான கரà¯�தà¯�தை நடைமà¯�றைபà¯�படà¯�தà¯�தà¯�வதறà¯�கà¯� à®’à®°à¯� à®®à¯�யறà¯�சியை மேறà¯�கொளà¯�வதறà¯�கà¯� à®®à¯�à®´à¯� பளà¯�ளி சமூகதà¯�தையà¯�à®®à¯� கடà¯�டாயபà¯�படà¯�தà¯�தà¯�கிறதà¯�.”

government obliges dutch schools citizenship lessons, government obliges dutch schools citizenship, government obliges dutch schools , dutch schools citizenship lessons, citizenship lessons, Tamil Netherland news

Tamil News Groups Websites

ஓரினச� சேர�க�கையாளர�களின� ம�தல� ஒன�ற� கூடல�!!
2018 உலகக� கோப�பைக�கான உத�தியோகபூர�வ பந�தை அங�கீகரித�த ச�விஸ�

The post க�டிய�ரிமை பாடங�களை டச�ச� பள�ளிகளில� கட�டாயமாக�க�கிறத� அரச� appeared first on TAMIL NEWS.


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •